Zaustaviti diktaturo Svetovne zdravstvene organizacije

Felicitas Rabe

Odvetniki iz desetih držav so se udeležili prvega mednarodnega odvetniškega kongresa za preprečitev pandemične pogodbe Svetovne zdravstvene organizacije (WHO, SZO). Načrtovali so strategije proti načrtom Svetovne zdravstvene organizacije, da maja 2024 vzpostavi diktaturo ukrepov. V tem procesu naj bi odpravili samoodločanje posameznikov in suverenost držav.

V Kölnu je konec tedna potekal “prvi mednarodni kongres odvetnikov”, ki naj bi preprečil načrtovano pandemsko pogodbo Svetovne zdravstvene organizacije. Odvetniki iz desetih držav so razpravljali o načrtovanem izvajanju nove pandemske pogodbe Svetovne zdravstvene organizacije, ki naj bi jo maja 2024 ratificirale vse države članice SZO.

Države bodo morale izvajati vse ukrepe, ki jih bo odredila SZO. To ne bo vključevalo le globalno odrejenih zapor, karantenskih ukrepov, omejitev potovanj, obveznega cepljenja, uveljavljanja digitalnih izkaznic za cepljenje, prepovedi zbiranja in drugih ukrepov za obvladovanje pandemije, temveč tudi nadnacionalno poenotenje cenzurnih ukrepov za drugačna mnenja.

Srečanje so organizirali nemški odvetniki, združeni v AFA (https://afaev.eu/), ob podpori odvetnikov iz Švice. Odvetniki iz Nizozemske, Avstrije, Švice, Portugalske, Španije, Grčije, Izraela, Francije, Češke, Lihtenštajna in Nemčije so od 30. junija do 2. julija 2023 prišli v hotel Hilton v Kölnu, da bi razpravljali o pogodbah SZO in spremembah mednarodnih zdravstvenih predpisov (IGV/IHR: International Health Regulations).

Pozdravne besede je poslal ameriški odvetnik Robert Kennedy. Izrazil je obžalovanje, da se zaradi obveznosti v okviru volilne kampanje ne bo mogel udeležiti konference. Na konferenci so odvetniki ustanovili Mednarodno ligo odvetnikov za svobodo, ILAF.

Kratek pregled: Nevarnost pandemije korone v primerjavi s posledicami cepljenja

Po pozdravnih govorih odvetnikov Tobiasa Galla in doktorja Alexandra Christa je bila prva naloga v petek zvečer ponovno osvetliti, kako velika je dejanska nevarnost za življenje, ki jo predstavlja pandemija korone. Dr. Werner Bergholz je predstavil najnovejše ugotovitve o stopnji umrljivosti na podlagi uradnih statističnih podatkov. V skladu z njimi je bilo v obdobju korone presežno umrljivost mogoče dokazati šele po začetku cepljenja za leti 2021 in 2022.

V tem času uradni podatki kažejo, da je pri cepljenih osebah tveganje za smrt večje. Po prvem ali drugem cepljenju naj bi na vsakih dva tisoč cepljenih kratkoročno do srednjeročno umrla ena oseba. V ZDA so se po WSJ  (https://www.wsj.com/articles/rise-in-non-covid-19-deaths-hits-life-insurers-11645576252) stroški življenjskih zavarovalnic od leta 2020 povečali za 40 odstotkov na leto. Strokovnjak za upravljanje kakovosti v procesu proizvodnje industrijskih izdelkov je na koncu pojasnil tudi, zakaj različne serije cepljenja pomenijo različna tveganja neželenih učinkov. To je med drugim močno odvisno od proizvodnih postopkov pri izdelavi cepiv.

V naslednjem predavanju je profesor mikrobiologije dr. Sucharit Bhakdi v neposrednem prenosu razložil nove ugotovitve o nadaljnjih nevarnostih cepljenja z mRNA za zdravje ljudi. Kromosomi iz bakterij, ki se uporabljajo pri proizvodnji cepiv, s cepljenjem vstopijo v človeške celice. Med delitvijo celic se bakterijski kromosomi iz cepiv vpišejo v DNK ljudi, kar bo imelo dolgoročno nepredvidljive posledice. Obstajata že dve znanstveni študiji, ki dokazujeta gensko manipulacijo ljudi z bakterijskimi kromosomi s cepivi MRNA.

Pogodbe Svetovne zdravstvene organizacije odpravljajo samoodločbo posameznika in suverenost držav

Dr. Alexander Christ je v soboto zjutraj najprej povzel konkretne učinke načrtovane pogodbe SZO o pandemiji in načrtovanih sprememb sporazuma. Na podlagi teh mednarodnih pogodb bi Svetovna zdravstvena organizacija v prihodnosti lahko odločila, kdaj bo razglašena pandemija mednarodnih razsežnosti, in nato uvedla obvezne ukrepe za vse države, s čimer bi SZO pridobila moč odločanja brez demokratičnega nadzora. Obvezni ukrepi bi vključevali omejevanje svobode tiska in izražanja ter odrejanje cenzure.

    “Obravnavanje bolezni se s posameznika prenaša na avtoritarni globalni režim ukrepov,”

je opozoril Christ. In čeprav je Bill Gates pozval:

    “Svet se mora pripraviti na pandemije, kot se vojska pripravlja na vojno”,

je naloga mednarodnih pravnikov, da se zavzamejo za ohranitev samoodločbe posameznika, osebne svobode in suverenosti držav.

Avstrijski odvetnik AFA Dr. Michael Brunner je v svojem govoru citiral kanonskega pravnika Avguština: “Država brez prava postane tolpa roparjev.” Brunner je najprej predstavil pregled gibanja proti ukrepom v Avstriji. Povedal je, da je bila tam že oktobra 2020 ustanovljena krovna organizacija za odpor, v kateri je sodelovalo 20 organizacij. Novo ustanovljena stranka MFG (fuer Menschen, Freiheit, Grundrechte oz. za ljudi, svobodo, temeljne pravice) je pred kratkim prejela 6,3 odstotka glasov v zgornjeavstrijskem deželnem parlamentu. Odvetnik je prepričan:

    “Vsi, ki so sodelovali pri takšni krivici, bodo nekega dne poklicani na odgovornost.”

Dr. Bergholz je v razpravi pojasnil, da se trenutno poleg pravne države ukinjajo tudi načela znanosti. Kot sodni izvedenec v procesu proti nemškim vojakom je moral izkusiti, da so bili nekateri argumenti preprosto prezrti. To ga spominja na čase pred razsvetljenstvom, ko so si cerkve v Evropi lastile monopol nad resnico:

    “V Galilejevem času kardinali preprosto niso hoteli pogledati skozi daljnogled.”

Enostavno niso hoteli vzeti na znanje lun, ki krožijo okoli planetov in ki so dokazovale Galilejev pogled na svet.

Politiki ne vedo, o čem glasujejo v pogodbah Svetovne zdravstvene organizacije – Predstavitev podrobnosti načrtovane uredbe

Dr. Renate Holzeisen iz Italije, članica upravnega odbora organizacije Roberta Kennedyja Childrens Health Defense Organisation, je poročala o podrobnostih načrtovanih pogodb SZO in IHR. O obeh instrumentih – pogodbi WHO o pandemiji in IGV – naj bi se odločalo z glasovanjem na 77. konferenci SZO maja 2024, in sicer enkrat z navadno, drugič z dvotretjinsko večino. “Ko bo ta načrt enkrat sprejet, ne bomo imeli več možnosti, da bi ga spremenili,” je opozoril odvetnik.

Zaradi tega ne bi izgubili le suverenosti in zdravja, ampak tudi premoženje, je pojasnil odvetnik. Politiki v EU sploh niso obveščeni o tem, o čem dejansko odločajo.

    “Kot pravniki smo dolžni informirati politike in prebivalstvo! Le če bodo razumeli, kaj se tu dogaja, bomo lahko ustavili ta nori načrt.”

Po njegovih besedah 12. člen predlagane pogodbe določa, da bo imel direktor WHO v prihodnje izključno pristojnost odločanja. Zločinski načrt bo pripeljal do diktature WHO. V skladu s členom 53A naj bi v vsaki državi članici ustanovili nadzorno komisijo, ki bi spremljala izvajanje ukrepov. V EU naj bi bilo financiranje držav v prihodnje vezano na uspešno izvajanje odredb SZO.

Takoj ko država ne bi ustrezno izvajala ukrepov, bi se sredstva iz proračuna EU zmanjšala. V skladu s členom 36 bi se potovalna dovoljenja izdajala le osebam z digitalnimi potrdili o cepljenju. Pred desetimi dnevi je Ursula von der Leyen napovedala obvezno uvedbo digitalnih potrdil o cepljenju za vse države članice WHO.

Vendar cepljenje očitno krši mednarodno pravo: v skladu z Nürnberškim zakonikom je “informirano soglasje” predpogoj za vsako zdravljenje. To pomeni, da oseba ne le mora privoliti v zdravljenje, ampak mora biti o njem tudi obveščena tako, da ve, na kaj pristaja. Tako cepljenje krši tudi 7. člen Mednarodnega sporazuma o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966.

V skladu z njim nihče ne sme biti izpostavljen nečloveškemu in ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju in “zlasti nihče ne sme biti izpostavljen medicinskemu ali znanstvenemu zdravljenju brez svoje prostovoljne privolitve”. V zvezi s tem je Holzeisnova pojasnila: “In če človek ni obveščen, privolitev ne velja.” Na koncu je italijanska odvetnica ugotovila: “Od danes moramo storiti vse, da ustavimo ta zločinski načrt.”

Pogodba Svetovne zdravstvene organizacije je nezdružljiva z mednarodnim pravom in nacionalnim pravom držav

Švicarski odvetnik Philipp Kruse je še enkrat poudaril, da na tej mednarodni odvetniški konferenci odvetniki iz različnih držav prvič razpravljajo o posledicah načrtov WHO.

Že od začetka pandemije kovida je potekala informacijska vojna proti prebivalstvu. Z novimi pogodbami je SZO želela to manipulacijo z javnim mnenjem narediti obvezno za vse vlade. Vendar je ta načrt v nasprotju s številnimi mednarodnimi in nacionalnimi zakoni, je v svojem predavanju pojasnil Kruse. Načrtovane pogodbe so na primer nezdružljive tudi s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah (https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights).

Poleg tega so v nasprotju s preambulo Ustanovne listine ZN z dne 26. junija 1945, ki v dveh odstavkih navaja:

     “Mi, narodi v Združenih narodih, smo trdno odločeni,

     da ponovno potrdimo svojo vero v temeljne človekove pravice, v dostojanstvo in vrednost človeške osebe, v enake pravice moških in žensk ter vseh narodov, velikih in malih,

    da ustvarimo pogoje, v katerih bo mogoče ohraniti pravičnost in spoštovanje obveznosti, ki izhajajo iz pogodb in drugih virov mednarodnega prava.”

Načrt Svetovne zdravstvene organizacije je nezdružljiv tudi s členom 20. nemškega temeljnega zakona (=ustave). V drugem odstavku je jasno zapisano: “Vsa državna oblast izhaja iz ljudstva,” je pojasnil švicarski odvetnik. Vendar pa je po njegovih besedah SZO že leta 2005 formalistično zagotovila, da lahko organizacija načrtovani IGV sprejme brez kakršnega koli demokratičnega postopka.

Dr. Beate Bahner, odvetnica za medicinsko pravo, je v razpravi menila, da razmer še ne smemo označiti za brezupne. Navsezadnje, je dejala, za načrte SZO še vedno ni pravil za izvajanje. In primer ZDA, ki so preprosto odstopile od sporazuma o podnebnih spremembah, kaže, da tudi implementiranje pogodb SZO po vsem svetu ni tako enostavno.

Glede vprašanja, kako bodo mednarodne pogodbe prenesene v nacionalno zakonodajo, je Kruse najprej dejal, da gre za mednarodnopravne pogodbe, za katere se v skladu z Dunajsko konvencijo uporablja mednarodno pogodbeno pravo. Prenos v nacionalno pravo je bil pri tem obvezen in bi začel veljati samodejno, brez glasovanja na nacionalni ravni: “Ni mogoče prepoznati, da bi bil za to potreben akt o prenosu, temveč se zgodi samodejni prenos v nacionalno pravo.”

Češka kot primer neizvajanja pravil ureditve ukrepov s strani prebivalstva

V soboto zvečer je češki pravnik dr. Petr Vacek poročal o tem, kako so se s pandemijo spopadli na Češkem in na splošno v vzhodnoevropskih državah. Povedal je, da so bila v njegovi državi na začetku pandemije vzpostavljena enako stroga pravila kot v zahodni Evropi, vendar se jih 50 odstotkov ljudi ni držalo in ni plačalo ustreznih kazni. Od 67 odstotkov ljudi, ki so bili uradno cepljeni, jih je polovica ponaredila izkaznice o cepljenju. Prebivalstvo v Vzhodni in Zahodni Evropi je ravnalo drugače zlasti zato, ker so bili ljudje v državah nekdanjega Varšavskega pakta na splošno veliko bolj kritični do izjav politikov in medijev.

Delovne skupine za politične, pravne in medijske strategije proti svetovni prevladi SZO

Pravniki so že med konferenco v treh delovnih skupinah začeli razvijati strategije, da bi preprečili ta “somrak bogov”, kot se je izrazil eden od pravnikov. Delovna skupina 1 je obravnavala politične strategije. Pravniki, pa tudi prebivalci nasploh bi si morali intenzivno prizadevati za obveščanje poslancev in političnih odločevalcev. V nacionalnih parlamentih je treba posebno pozornost nameniti obveščanju opozicijskih strank. Nenazadnje je ključnega pomena tudi pritisk z ulice. Marsikje je to preprečilo obvezno cepljenje.

V torek se bo delegacija AFA udeležila razprave v Parlamentu EU o pogodbah SZO in opozorila na učinke teh pogodb. Za 30. september se na Dunaju pripravlja mednarodna protestna demonstracija, na katero vabi tudi mednarodno združenje pravnikov. Odvetniki se bodo demonstracij udeležili na vidnem mestu.

V delovni skupini za medije in tisk so se dogovorili o oblikovanju informativnih brošur, informativne spletne strani in drugih strategij za odnose z javnostmi. Tretja delovna skupina se je ukvarjala s pravnimi strategijami za preprečitev načrtovane diktature WHO. V razpravo je bila vključena tudi določba o tako imenovani “klavzuli večnosti” v skladu z 79. členom nemškega temeljnega zakona. Tretji odstavek 79. člena določa: “Sprememba tega temeljnega zakona, ki bi vplivala na delitev zveze na dežele, temeljno sodelovanje dežel pri sprejemanju zakonodaje ali načela iz 1. in 20. člena, je nedopustna.”

Primerjava držav glede na resnost in trajanje pandemičnih ukrepov

Zanimiva je bila tudi predstavitev odvetnika Jensa Biermanna o statistični oceni, kako strogo so v posameznih državah izvajali koronacijske ukrepe. To je vključevalo kategorije, kot so omejevanje pravice do demonstracij (Nemčija zelo strogo), preganjanje kritičnih zdravnikov (Nemčija na prvem mestu), hišne preiskave kritikov ukrepov (predvsem v Nemčiji), policijsko nasilje nad kritiki ukrepov, sodni postopki proti kritikom in drugo.

Tiskovna konferenca združenja “Odvetniki za prosvetljevanje”

V ponedeljek zjutraj so bili na tiskovni konferenci predstavljeni rezultati mednarodne konference pravnikov. Prisotni so bili odvetnik Brunner z Dunaja, odvetnik Gall iz Berlina, Brigitte Burchartz iz združenja kritičnih odvetnikov iz Barcelone, odvetnik Biermann iz Münchna in dr. Christ iz Berlina.

Poleg visoke ravni strokovnosti v vsebinskem in organizacijskem smislu je bilo za konferenco še posebej značilno empatično vzdušje med udeleženci. Pravzaprav suhoparna pravna tematika je bila v predavanjih večkrat obogatena s poročili o osebnih izkušnjah ali pa je postala razumljiva z realistično predstavljenimi posledicami za človeško družbo. V vsakem predavanju je bilo čutiti ne le impresivno visoko raven pravnega strokovnega znanja, temveč tudi veliko človeško angažiranost zbranih pravnikov. Na konferenci v Kölnu so se dogovorili, da se bodo odslej v mednarodni mreži borili za dostojanstvo in pravice ljudi na tem planetu.

Izjemno vznemirljivo je bilo doživeti, kako strokovno so ti mednarodni pravniki v enem koncu tedna zbrali najpomembnejše pravne, pa tudi humanitarne posledice načrtov Svetovne zdravstvene organizacije. Hkrati so v delovnih skupinah delali tako učinkovito, da lahko že predstavijo prve strategije in akcijske načrte za preprečevanje zadevne pogodbe.

Na spletišču Pravnikov za prosvetljevanje https://afaev.eu/ se lahko seznanite z mednarodnim odporom proti pogodbi o pandemiji in mednarodnemu pravilniku. Če želite podpreti delo kritičnih pravnikov, boste tam našli tudi informacije o tem, kako donirati.

 

Vir: https://test.rtde.tech/international/174350-internationale-anwaltskonferenz-wir-muessen-diktatur/

Prevod Lado Planko

Ta vnos je bil objavljen v Protest, Svetovni gospodarski forum z značkami , , . Zaznamek za trajno povezavo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja